ความเห็น 2889

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความชื่นชมที่ภาควิชาพยาธิวิทยานำเรื่องนี้มาร่วมกันตีความทำความเข้าใจ    เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และต่อการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่   ผมขอเสนอว่าการเรียนรู้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เป็นจริธรรมอย่างหนึ่ง

วิจารณ์