ความเห็น 2888493

ทุกคนควรใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED เป็นหรือไม่

เขียนเมื่อ 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillators, AED) 

ที่ประชาชนคนทั่วไปเข้าถึงได้ (Public Access Defibrillator - PAD)

ควรมีและควรใช้

ประเทศไทย เรามี เครื่อง AED  ในภาคเอกชน หรือประชาชน ที่ใช้ได้สาธารณะ จำนวนเท่าไรภาครัฐมีการติดตั้งเพื่อสนับสนุนการใช้งานได้อย่างชัดเจนหรือยัง รวมถึงการสนับสนุนด้านภาษีขาเข้าของอุปกรณ์ชนิดนี้อย่างไร และ ค่าความเร็วเฉลี่ยของหน่วยกู้ชีพ หรือรถพยาบาลฉุกเฉิน จากหน่วยสถานนี ถึงที่เกิดเหตุ ใช้เวลาเฉลี่ยเท่าใด และสำคัญความรู้