ความเห็น 288848

รายงานการประชุม roadmap ครั้งที่ 1:ปัจจัยวิกฤต / ปัญหา / อุปสรรค ในระดับฐานราก

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ปัทวมาวดี ที่เคารพ

รายงานความเคลื่อนไหวนี้ เอาไปอ้างอิงทางวิชาการได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ