ความเห็น 2886924

คนทำงานสามวัง (๖)

เขียนเมื่อ 
  ปัญหาหนักมากนะคะ  ในขณะนั้น  ต้องอาศัย  ความรู้   ความสามารถ  การทำงานเป็นทีม  เพราะเป็นปัญหาระดับชาติ  และซับซ้อนมากๆ  นะคะ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆค่ะ แบ่งปันประสบการณ์ดีดี (ในแง่ประสบการณ์) แต่ตัวปัญหาคงปวดหัวนะคะ …. ให้น้องๆ ได้รับรู้นะคะ