ความเห็น 2885727

A Cultural Study TRIP to Indonesia: Bali ดินแดนใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยว II

เขียนเมื่อ 

***... ขอขอบคุณ "  คุณไอดิน-กลิ่นไม้ "   เป็นอย่างสูงเลยนะคะ  ที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมชมและนำภาพมาจัดแต่งใหม่ดูโดดเด่นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์  บรรยากาศที่นั่นมีมนต์ขลังน่าสนใจจริงๆ...ดูเหมือนจะธรรมดาๆ แต่น่าศึกษา- ค้นหาจริงๆ ค่ะ ...*** 

                         
                             
      Spakles