ความเห็น 2884970

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ การเข้ามาอ่านทำให้โลกทัศน์กว้างขึ้นค่ะ ได้แลกเปลี่่ยนเรียนรู้และนำเอาไปใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ