ความเห็น 2884708

วิญญูชนคนสุภาพที่ปรารถนาประเทืองปัญญามาปุจฉาวิสัชชนากันหน่อยนะ

เขียนเมื่อ 

คนที่ออกความเห็นเป็นกลางก็จะเป็นคนที่มองเห็นในแนวเดียวกับอ.เสรีนั่นแหละค่ะ และเราก็ไม่มีวันจะเข้าใจคนที่สุดโต่งไปอีกทางเพราะด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสามัญสำนึกนั้น ไม่ได้สะกิดใจสะกิดความคิด สติสัมปชัญญะของคนกลุ่มนั้นได้นะคะ เท่าที่เคยพบเจอก็จะเห็นได้ว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนแบบนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ เขาจะสุดๆกันทั้งนั้น เสียเวลาเปล่าค่ะ ดูไม่เห็นหนทางที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้หากคุณธรรม จริยธรรมยังเอาชนะความลุ่มหลง การปิดหูปิดตา ผลต่างตอบแทนแบบเกินพอดีท่วมหัวท่วมหูของคนที่ยังมีอำนาจหน้าที่ใหญ่ๆโตๆของบ้านเมืองเราไม่ได้