ความเห็น 2882545

วัฒนธรรมชนบท

เขียนเมื่อ 

มีมุมมองละเอียดมากที่เรานึกไม่ถึงนะคะ