ความเห็น 2882403

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

Lucky007
IP: xxx.12.97.126
เขียนเมื่อ 

ตอนแรกมี กฏหมายออกมาก็ดีใจนะว่าจะลาออก  แต่เมื่อคิดใหม่แล้ว  ถ้าเราจะคุ้มทุนก็ต้องอยู่ให้ถึงอายุ 70 ปี  ซึ่งประเมินแล้วไม่น่าถึง  ข้อเสียที่พบก็คือเราขาดเงินออม  ถ้าลาออกตอนนี้ได้ไม่เกิน 4 แสน  ถ้าไม่มาหมุนต่อก็คงหมดภายในเวลาไม่นาน  และเงินออมที่เคยออมทุกเดือนก็จะหายไป  ยกเว้นว่าจะต้องมาศึกษาหาวิธีการออมใหม่ด้วยตัวเองและดอกผลการออมต้องชนะเงินเฟ้อด้วย  สิ่งที่เสียดายอีกอย่างคือรายได้แอบแฝงที่มาจากการลดหย่อนภาษีก็จะหายไปด้วย  ก็เลยคิดว่าไม่ออกดีกว่า  รอเอาเงินก้อนเพื่อมาใช้จ่ายหรือมาบริหารหลังจากเกษียณ  ค่อนข้างอุ่นใจมีเงินก้อนมากอดไว้ก่อน  ดีกว่าถูกเฉลี่ยให้รับเป็นเดือน ๆ ไป  เป้าหมายของเงินก้อนนี้คือ  ไว้ท่องเที่ยวยามเกษียณ  เป็นเงินก้อนสำรองยามเหตุการณ์ฉุกเฉิน  อย่างน้อยขอเอาเงินล่วงหน้าออกมาก่อนแล้วกัน  ดีกว่ามารับเฉลี่ยรายเดือน  ถ้าอายุสั้นต้องขาดทุนแน่ ๆ