ความเห็น 2881876

พบเพียงผ่านอินเดีย 2

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  Dr. Ple

อินเดียเป็นเมืองอู่อารยธรรมหนึ่งในโลกที่ควรไปเยี่ยมชมนะครับผม