ความเห็น 2880437

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

กล่าวต้อนรับเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า “โอะมึโชเปอ” แปลว่า “สุขสวัสดี” เช่นกันครับ