ความเห็น 2879266

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณ กำลังใจจากทุกท่านค่ะ

นมัสการ พระคุณเจ้า  พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

ท่าน อ.นุ คุณครู ธรรมทิพย์  พี่  บุษยมาศ คุณ  จัตุเศรษฐธรรม

คุณ หนูรี คุณ  เพชรน้ำหนึ่ง คุณ  นิรันตะรา

สาธุค่ะ