ความเห็น 2878420

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแอคทีฟเลินนิ่ง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ เห็นด้วยมาก ๆ กับการศึกษาแนวระดมความคิด เพราะสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงในภายหลัง