ความเห็น 2878260

การบำเพ็ญบุญในวันพระ ๑๕ ค่ำ ของชาวพุทธภาคเหนือ (บ้านแพะ)๑

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ กุหลาบอ่านตอนที่๓ ไปได้เล็กน้อย รู้สึกสนใจอยากมีความรู้ต่อ จึงย้อนมาอ่านตั้งแต่เริ่มต้นจะดีกว่า อนุโมทนาด้วยค่ะพี่หนาน