ความเห็น


แสดงความคิดเห็นร่วม เป็นวิธีการใช้ KM ที่ดี แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ตรงกับชีวิตของเด็ก เช่น วลี หรือโมษณาสูบบุรี่ น่าจะกระตุ้นใหนักเรียนคิดไปไดบ้าง เรืองที่เสนอมาก็ด แต่น่าจะให้ครูจะเหมาะกว่า เพราครูได้วิธีการสอน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี