ความเห็น 2870854

อนุทิน

ธรรมทิพย์
เขียนเมื่อ 

แท้จริงเบญจศีลต้องควบคู่่กับเบญจธรรม ศีลห้าคือการเปลี่่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนที่มีความสะอาดทั้งกาย วาจา และใจ ขอบคุณค่ะ