ความเห็น 2869348

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

กล้วยคงไม่แก่จัด ค่ะ อ.วิชญ์ รอต่อไป อาจจะมากว่าสามวัน

การเก็บไว้ในถุง ป้องการสุดเสียความชื้น จะได้สดนาน ไม่เหี่ยวก่อนสุก

แต่ถ้ากล้วยแก่จัดๆ วางไว้ในบ้านก็สุกเองได้ไม่ต้องบ่ม