ความเห็น 2867561

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

จ่าวี สระบุรี
IP: xxx.174.159.27
เขียนเมื่อ 

+++คุณทหารเก่าฯ เรื่องของคุณเป็นเรื่องน่าเห็นใจมาก คุณมีความคิดคล้ายผมตรงที่ ถ้าได้รับบำนาญเกิน 20,000 บาทขึ้นไปสักเล็กน้อยจะไม่คิดอะไรมาก ผมรับราชการทหารเช่นเดียวกับคุณ เวลาราชการรวมวันทวีคูณ 44 ปี ผมเกษียณปี 51 เงินเดือนเดือนสุดท้าย 32,480 บาท ปัจจุบันรับบำนาญระบบ กบข. 19,119 บาท ถ้าผมกลับไปรับบำนาญตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2494 จะได้รับบำนาญเดือนละ 28,582 บาท ซึ่งต่างกับเงิน กบข. เดือนละ 9,462 บาท 1 ปีเป็นเงิน 113,551 บาท ถ้าถึงวันที่ 30 กย. 51 ผมยังไม่เบื่อโลก ส่วนต่างจะเป็น 681,306 บาท ผมรับเงินก้อนจาก กบข.579,015 บาท เป็นเงินสะสม+ผลประโยชน์ 118,365 บาท เงินประเดิม,เงินสมทบและเงินชดเชย+ผลประโยชน์ 460,649 บาท ถ้าไม่มีการแก้ไข พ.ร.บ. กบข. 6 ปีผมจะขาดทุน 220,657 บาท เท่านี้ยังไม่พอ ถ้าเบื่อโลกเมื่อไรความต่างของบำเหน็จตกทอดที่จะตกแก่ทายาทก็จะต่างกันอีกหลายแสน/พอเท่านี้ก่อนนะครับ/ตัวเลขที่ผมแสดงให้ดูอาจจะไม่ตรงนักเนื่องจากตัวเลขจริงมีเศษสตางค์ด้วย/ขอบคุณครับ