ความเห็น 286664

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 


MR.BHUDIT EKATHAT
None Organization
http://gotoknow.org/blog/politic/101708

หลักของการบริหารประเทศให้ประชาชนมีสุข คือ เอาความต้องการของประชาชนเป็นหลัก   จะคิดอะไร   จะปฎิบัติอะไร  ต้องมีพื้นฐานความต้องการของประชาชน

ท่านอารีย์ ไม่มีสิทธิ์คว่ำข้อเสนอ  และ ท่านไพบูลย์  ไม่มีสิทธิ์ในการนำเสนอเพื่อยัดเยียด