ความเห็น 2864779

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ร่วมกับ นักปกครองระดับสูง (นปส.)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น

อาจารย์หายไปนานมากๆๆ