ความเห็น 2864371

เรื่องของแม่

เขียนเมื่อ 

 

...เป็นภาพที่ประทับใจมากๆ นะคะ  ...  แม่ คือ มหัศจรรย์ ... Mother is amazing.  ... สุขสันต์วันแม่ ค่ะ  ==> Happy Mother's Day

...