ความเห็น 2863902

๕๕.งาขี้ม้อน งาเมล็ดจิ๋ว "กินดีมีประโยชน์"

เขียนเมื่อ 

น้องสาวทางเหนือจะนำไปทำ "ข้าวหนุกงา" ตำใส่เกลือแล้วน้ำข้าวนึ่งร้อนๆมาคลุกหรือตำในครกให้เหนียวแล้วปั้นใส่มือลูกหลานให้กิน เจริญวัยด้วยเหมาะสำหรับชาวบ้านสมัยก่อนรีบไปทำงานทำสวนทำไร่ป้อนข้าวลูกแบบง่ายๆ