ความเห็น 2862625

วิธีตั้งคำถามให้นักเรียนได้ "ฝึกคิด"

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณมะเดื่อครับ

ลักษณะของคำถาม "กระตุ้นการคิด" ที่ดี น่าจะมีว่า

  • ไม่มีคำตอบตายตัว ไม่มีผิดไม่มีถูก เช่น "ถ้าเราไม่มีเงินตัดตัวเลยจะอยู่ได้อย่างไร"
  • เป็นเรื่องใกล้ตัว ติดตัว เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เช่น "ถ้าเราไม่มีเงินตัดตัวเลยจะอยู่ได้อย่างไร"
  • เป็นปัญหาที่ ผู้ตอบต้องคิดถึงคนใกล้ตัวคนอื่นๆ เช่น "ถ้าเราไม่มีเงินตัดตัวเลยจะอยู่ได้อย่างไร"
  • เป็นปัญหาที่ต้องคิดตั้งแต่ อดีตไปจนถึงอนาคต เช่น "ถ้าเราไม่มีเงินตัดตัวเลยจะอยู่ได้อย่างไร"
  • เป็นปัญหาที่ไม่ยากเกินไป ไม่ง่ายเกินไป คิดได้ตั้งแต่ 1 ชั้น (ตอบตรงๆ) จนถึงหลายชั้น เช่น "ถ้าเราไม่มีเงินตัดตัวเลยจะอยู่ได้อย่างไร"
  • ถ้าใจะให้ดีเป็นปัญหา ที่เสริมประเทืองปัญญา ถึงขั้นคุณค่าของชีวิต... เช่น "ถ้าเราไม่มีเงินตัดตัวเลยจะอยู่ได้อย่างไร"
  • ฯลฯ

ขอบคุณอีกครั้งครับ