ความเห็น 2862295

คือแรงบันดาลใจให้เรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ มี key wordsอีกมากที่ต้องหาโอกาสเรียนรู้

บางทีสิ่งที่เราคิดไม่ถึงไม่เคยมีข้อมูลเลย อาจเชื่อมโยงกันมา

และหรือส่งสายใยของคุณค่าของมันเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาพันธุ์กรรมก็ได้นะคะ