ความเห็น 2861498

๕๕.งาขี้ม้อน งาเมล็ดจิ๋ว "กินดีมีประโยชน์"

เขียนเมื่อ 

น่ากินนะคะ...เชียงใหม่ถึงหาดใหญ่...มีจิตใจตรงกัน...ทัศนคติเดียวกัน...เหมือนอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะคะ...