ความเห็น 2860886

หลักและวิธีการ ในการหาพระแท้ๆในตลาดพระ แผงพระ

เขียนเมื่อ 

ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วยครับ (ผ่าน web ครับ) สนใจพระตระกูลลำพูน พระคง พระบาง พระเลี่ยง