ความเห็น 285960

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 

 http://gotoknow.org/blog/Kulkanit3/101606

Pอ.ลูกหว้า
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

พระพุทธเจ้าทรงให้แนวทางสำหรับคู่รักหรือสามีภรรยาว่าจะต้องปฏิบัติตามหลักการ “4 ดังนี้ 

 

1. มีศรัทธาสมกัน

2. มีศีลสมกัน  

3. มีจาคะสมกัน 

4. มีปัญญาสมกัน 

กล่าวคือ คนที่มีคุณธรรมและสติปัญญามีความสอดคล้องกัน  ก็จะดึงดูดซึ่งกันและกัน   ท่านว.วชิรเมธีกล่าวว่า ดีดูดดี  และ เลวดูดเลว  อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติตัวแบบใด   อย่าลืมดูแล "หัวใจ " ของตัวเองด้วยนะคะ  

" อย่าลืม!  หมั่นดูแลหัวใจและรักษาดวงใจ  เติมธรรมะให้หัวใจวันละนิด"