ความเห็น 2859484

เพาะเห็ดโอ่ง@หนองหัววัว

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับคุณ พ.แจ่มจำรัส

-หากทำเพื่อบริโภคในครัวเรือนก็น่าทำมาก ๆ ครับ

-ง่าย ๆ ครับ