ความเห็น 285927

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 

 http://gotoknow.org/blog/sweet-home/101675

P
mr. สุมิตรชัย คำเขาแดง
สถานีอนามัยบ้านหนองแปน ขอนแก่น

 บ้าน งาน ชีวิต

การเริ่มจัดการบ้าน ( Make your home ) ต้องเริ่มจากวินัยและการปลูกฝังพฤติกรรมด้านการรักความสะอาดครับ

                วินัยคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่มีระบบ มีรอบเวลา

                พฤติกรรมรักความสะอาดคือ การให้คุณค่าของร่างกายตนเอง เพราะร่างกายของคนเรามีข้อจำกัดในการรับสิ่งสกปรกและเป็นพิษ

                การจัดการงาน ( Make your office ) ก็ต้องเริ่มจากวินัย และการปลูกฝังพฤติกรรมด้านการรักความสะอาดครับ

                 การจัดการชีวิต ( Make your life styl )ก็ต้องเริ่มจากวินัย และการปลูกฝังพฤติกรรมด้านการรักความสะอาดเช่นกันครับ