ความเห็น 2857697

ผู้ที่ประสบความสำเร็จที่ท่านประทับใจ : แม่ชีเทเรซา # กลุ่ม8

เขียนเมื่อ 

"คุณแม่เทเรซ่าแห่งกัลกัตตา" เป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตั้งใจคือความเสียสละอันยิ่งใหญ่นะคะ...