ความเห็น 2857301

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

ศจีทิพย์ ตาลพันธ์
IP: xxx.1.191.217
เขียนเมื่อ 

ฉันสนมากค่ะแต่ไม่เคยได้เข้ารับการอบรม ไม่ทราบว่าอาจารย์จะอนุเคราะห์ แผน ตัวอย่างสือ แบบประเมิน ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ