ความเห็น 2856445

บันทึกการเดินทาง"ใต้ - อีสาน" : (5) มื้อเย็นที่ยโสธรโดย"อุ้มบุญ"

เขียนเมื่อ 

มิตรภาพยาวนาน กับความรู้สึกดีๆนะคะ