ความเห็น 2855985

ไปดู...ตลาดผ้านาข่า “ถนนคนเดิน” จังหวัดอุดรธานี

ไอดิน-กลิ่นไม้
เขียนเมื่อ 

คิดว่าคงมีโอกาสไปอุดรฯ และจะต้องแวะที่นี่ให้ได้ ขอบคุณมากค่ะ