ความเห็น 2855964

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ tuknarak ที่กรุณามาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมา