ความเห็น 2855023

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเขียวมรกต...ขอชื่นชมการจัดเวทีการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวนะคะ...มีหลายเรื่องราวของข้าวมากมาย...มองปัญหาแก้ปัญหา..ต้องมองไปในอนาคตไกลๆ เพื่อแก้ปัญหาใน 30-50 ปี ข้างหน้านะคะ...ขอบคุณค่ะ