ความเห็น 2854913

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ราคา15000 บาทพออยู่ได้

อกม. อาสาสมัครเกษตรกรประจำหมู่บ้าน ฐานรากของเกษตร