ความเห็น 2854137

JJ2013V7_11 วันพระใหญ่ ตาเหลืองตัวเหลืองอย่ารอช้า มีเวลาไปหาหมอ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ดร.พจนา ยินดี ครับ หากพวกเราใน G2K มาร่วมกันทำ CoP ความรู้ดีดี ที่ปรับจาก หิ้ง มาสู่ ห้างน่าจะมากขึ้น ครับ