ความเห็น 2848273

บันทึกการเดินทาง"ใต้ - อีสาน" : (5) มื้อเย็นที่ยโสธรโดย"อุ้มบุญ"

เขียนเมื่อ 

@Wasawat Deemarn

อ.วัตค่ะ ประเด็นนี้มีความหมาย

โลกแคบที่หนึ่ง คือ ได้เจอกันแบบนี้

โลกแคบแบบที่สอง คือ ตาเล็ก ทั้งสองคน อิอิ