ความเห็น 2848271

บันทึกการเดินทาง"ใต้ - อีสาน" : (5) มื้อเย็นที่ยโสธรโดย"อุ้มบุญ"

เขียนเมื่อ 

ดร. พจนา แย้มนัยนาขอขอบคุณอาจารย์พจนาค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลสุดคนึงด้วยนะคะ

ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เสมอๆค่ะ