ความเห็น 2847898

คิดถึงคนในอดีต

เขียนเมื่อ 

..เคยบ่อยๆ..ในอดีต..ปิดประตูหนีบมือ..ตัวเอง..อ้ะ..(เจ็บปวดยิ่งนัก..หาก..โทษ..ตัวเอง..ต่อ..ว่า..ขาด..สติ..อ้ะะๆๆ..แล้วต่อๆโทษสิ่งรอบๆตัว..ไปเรื่อยๆ..จนเหนื่อยที่จะคิด..ว่า..มัน..ปวด..แค่ไหน..ต่อไป.(ทันที).."วางได้..ให้อภัยตัวเอง..แล้วบอกตัวว่า..ต่อไป..จะต้องเพิ่ม..ความระมัดระวังมากขึ้น..อิอิ...ทันใด..ความปวดหายไป..อิอิ"..มันเป็นอย่างนั้นเอง..อ้ะะๆๆ...(ยายธี)