ความเห็น 2846791

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย(สิ้นนา คือสิ้นชาติ)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่านsr ที่ให้ข้อมูลจะได้ก็อปบันทึกคุณหมอวัลลภ ไปแจกจ่ายชาวนาอีกต่อหนึ่ง