ความเห็น 2846233

ตูบหมูบ...ถ้าจะนอนก็เพื่อพัก...ไม่ใช่นอนรอความตาย...

เขียนเมื่อ 

แถวบ้านคุณมะเดื่อเรียก " เปราะหอม " จ้ะ ใช้เป็นสมุนไพรไทยอย่างหนึ่ง