ความเห็น 2846101

ตูบหมูบ...ถ้าจะนอนก็เพื่อพัก...ไม่ใช่นอนรอความตาย...

เขียนเมื่อ 

โอ้ ดีใจจังหมออนามัยเป็นที่สนใจของสังคม

พี่ขอส่งกำลังใจไปให้อย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องเลยนะ

เชื่อว่าน้องทิมดาบต้องถ่ายทอดได้ดีเยี่ยมเหมือนเขียนบันทึก

ส่วนผักตูบหมูบไม่เคยกินไม่แน่ใจว่าเึคยเห็นหรือเปล่าด้วย

คล้ายๆใบผักตบนะ

คนอีสานและคนเหนือเป็นนักกินผัก จนพี่เองรู้สึกว่าอยู่่ในโฃกแคบมากๆเลย

เดี๋ยวตามไปดูเมนูคุรเพชรน้ำหนึ่ง

ช่วงนี้พี่ก็หลับแต่หัววัน ตื่นสายเหมือนกัน

ออกชุมชนเกือบทุกวันเมื่อยล้าพอสมควรค่ะ