ความเห็น 2845791

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ใหม่)

ครู คศ.๑
IP: xxx.206.2.82
เขียนเมื่อ 

ตอบครู แก่น

การรับย้ายหรือบรรจุใหม่ ของแต่ละวิชาเอกขึ้นอยู่กับอัตราว่างของ โรงเรียนและความเห็นของผู้บริหารว่าจะรับพิจารณาย้ายหรือรับบรรจุใหม่ อันนี้ขึ้นอยู่ฝ่ายบริหารครับ

ส่วนกฏเกณฑ์การย้ายในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสำหรับสายการสอนที่ พ้นครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ ๑๖สิงหาคม -๓๐ กันยายน มีสิทธิ์เขียนย้ายได้ตามเกณฑ์ใหม่ที่ปรับปรุงครับ

ส่วนครูผู้ช่วย ย้ายได้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น หากยังไม่พ้นประเมินก็ยังไม่สามารถย้ายได้ในกรณีปกติ