ความเห็น 2845592

เมื่อเศรษฐกิจอ่อนฤทธิ์ยาชูกำลัง : GREAT THINGS HAPPEN FROM INSIDE

เขียนเมื่อ 

สุขภาพที่แข็งแรง ต้องรับประทาอาหารครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย มีจิตใจผ่องใส ทำอะไรตรงไปตรงมา ไม่ทำอะไรแบบแอบแฝง ประเทศแข็งแรงอย่างยั่่งยืน ต้องไม่ใช้ยาประชานิยมชูกำลังประชาชน