ความเห็น 2845110

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

แม้คุณอักขณิช ไม่ใช้น้ำพริก แต่งานนี้มีเผาวอดเผาวายเผาซ้ำเผาซ้อน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕