ความเห็น 2843831

สรุปวิธีการลงบันทึกการตรวจร่างกาย Physical Examination จากการฝึกปฏิบัติ

Cherkii
IP: xxx.231.113.160
เขียนเมื่อ 

อยากทราบค่ะ ว่าการเขียนแปลผล not หรือ no ต่างกันอย่างไรแล้วควรเลือกใช้อย่างไรค่ะ