ความเห็น 28438

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

naigod
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ คุณปรัชญนันท์ นิลสุข ที่ให้ความกรุณาเข้าร่วมกับ ชุมชน: ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน