ความเห็น 284319

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 

 คุณ เอก  ให้แง่คิดสำคัญ สำคัญ

P
จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
เมื่อ อ. 22 พฤษภาคม 2550 @ 14:01 [267889]

  • ผมมองว่า การพัฒนาสมองเด็ก เป็นเรื่องสำคัญครับ ประเด็น BBL น่าจะเป็นวาระแห่งชาติ
  • http://gotoknow.org/blog/mrschuai/97689