ความเห็น 284316

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 


P
มัทนา
เมื่อ พ. 09 พฤษภาคม 2550 @ 08:59 [254213]
http://gotoknow.org/blog/beutifulmemories/95065#

"อย่าโทษระบบ เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ถ้าอยากให้ระบบเปลี่ยน เราก็ต้องเริ่มด้วย"